Angličtina pre špeciálne účely firiem a tímov – MAJTRÍ

Anglický jazyk v súvislostiach?
Využite ponuku
 špecializovaných seminárov
anglického jazyka.

Zostavila som portfólio doplnkového vzdelávania tímov tak, aby sa poznatky skĺbili s konkrétnym zameraním a cieľmi tímu,
kde je využitie a správna forma angličtiny nevyhnutná.

PhDr. Janka Sušková 

Janka Sušková

Vyberte si seminár vhodný pre váš tím!