O nás – čo je MAJTRÍ

Zmena začína vždy a len od nás.

Stres a nespokojnosť sa stali bežnou súčasťou života.
Ako využívať vlastnú silu a potenciál?
A odkiaľ sila prichádza?
Aj na tieto otázky pomáhame hľadať klientom odpovede.

PhDr. Janka Sušková

Janka Sušková

Po skúsenostiach a spätnej väzbe od mnohých členov a  účastníkov podujatí bola založená spoločnosť MAJTRÍ s cieľom rozvíjať jednotlivcov,  ale aj  firmy v osobnom raste, vnútornej harmónii, pokoji a šťastí.

Keď vieme, ako správnym spôsobom používať našu myseľ, môžeme vytvoriť všetko, čo v živote chceme. Ale pokiaľ nevieme našu myseľ používať správnym spôsobom, stvoríme si utrpenie.

A je to práve a len naša myseľ, ktorá robí náš život nebom, alebo ho robí peklom.

V dnešných firemných kultúrach je veľmi vážnym vnútorným psychologickým problémom vnímanie a zážitkový pocit zamestnancov.

Zamestnanci majú často pocit, že nie sú vnímaní v prvom rade ako ľudia. Cítia sa často iba nástrojom na dosahovanie čím vyššieho plnenia rozpočtu firmy. Že sú nástrojom na zisk a výkon. Že nie sú prijatí vo svojej celistvosti.

Prezentácia a prezentačné zručnosti v angličtine

Moderná a vedomá firma si preto čoraz častejšie kladie otázku – kde sme a kam ideme? Čo môžeme urobiť preto, aby sa naši ľudia vo firme cítili prijímaní a šťastní? Aby plnili úlohy a zároveň prinášali podnety bez strachu, že budú vysmiati či odmietnutí?

Sme spoločnosť,  ktorá  vznikla z vyše 12 rokov trvajúcej činnosti občianskeho združenia Klub Maitrí.

Našou víziou je pomáhať ľuďom aj firmám v objavovaní  a pochopení seba samých,  ich vlastnej sily s cieľom pokojnejšieho, silnejšieho, výkonnejšieho a radostnejšieho – kvalitnejšieho života.

Majtrí - vplyv pozitívnej myšlienky a nastavenia komunikácie

Keď zmeníme samých seba, zmeníme aj atmosféru v rodine, firme a nakoniec aj SVET okolo nás.

Pri záťaži vrcholového manažéra som si našla svoj ventil, nabíjanie energiou a harmóniu v opačnom svete – v tichu a starej múdrosti budhistickej filozofie. Spočíva v hľadaní vnútorného šťastia, pokoja, sily mysle, v meditáciách a duchovných cvičeniach cez opakované pobyty a učenia priamo u tibetských lámov vrátane Dalajlámu.

A aby nechýbal pohyb či adrenalín, okrem zachraňovania duše som sa stala dobrovoľnou záchranárkou Červeného kríža, kde som zachraňovala telá.

Nakoniec mi vlastné hobby učarovali natoľko, že som odišla z vysokej manažérskej pozície robiť riaditeľku Červeného kríža v Bratislave a napokon som sa naplno začala venovať aj meditačným technikám, rozvíjaniu vnútorného potenciálu a sily človeka – či už v samoliečení alebo nachádzaní vnútornej rovnováhy, šťastia či v ovládaní sile mysle.

Rozvinula som, čo ma napĺňalo, čo pomáhalo ľuďom a založila občianskej združenie Klub Maitrí , kde s plným pochopením a porozumením ich sveta, vediem ľudí – jednotlivcov a tiež firmy k nájdeniu vnútornej sily, rovnováhy, pozitívneho myslenia, harmónie duše, mysle aj tela.

Podujatia, ktoré organizujem v spolupráci s tibetskými lámami a lekármi, navštevujú ľudia z celého sveta.