Ekonomická, finančná a obchodná angličtina

Chystáte sa prijať návštevu zo zahraničia?
Potrebujete prezentovať produkty a služby v angličtine?

Najčastejšie chyby a zlozvyky, ktoré sa vyskytujú v obchodnej komunikácii a ako ich odstrániť.

PhDr. Janka Sušková

Janka Sušková

Ekonomická, finančná a obchodná angličtina

Obsah školenia

 • Vedenie a eventuálne aj predsedanie rokovaniu
 • Prezentovanie profilu vlastnej firmy, popis služieb, produktov, cien – pre klientov, banku, investora
 • Popis práce, pracovných povinností, pracovného zaradenia, organogram
 • Popis ekonomického a finančného vývoja firmy – grafy, minulosť, prítomnosť budúcnosť
 • Práca s číslami a účtovnými pojmami
 • Podávanie správ, popis udalostí, úspechov, neúspechov, výsledkov
 • Porovnávanie alternatív, dobré a zlé postupy, skúsenosti
 • Plánovanie, predpovedanie
 • Obchodné dohody, jednania, podmienky predaja, kompromis, hypotéza
 • Aktívna účasť na formálnych i neformálnych stretnutiach, vrátane kultúrnych rozdielov
 • Základné finančné, ekonomické, obchodné a právnické výrazy
 • Telefonická výmena informácií a formulovanie obchodných informácií
 • Efektívny hostiteľ zahraničného návštevníka

Metódy | Ekonomická, finančná a obchodná angličtina

Aktívna a participatívna riadená diskusia o rôznych finančných, ekonomických a obchodných otázkach a témach. Tiež hranie rolí a mikrorolí, prezentácie účastníkov v písomnej aj ústnej podobe.

Trvanie:                                   2 dni
Čas                                          9.30 – 16.00
Cena                                       1200,- € / seminár / celá skupina
Počet účastníkov:                   max 10 v skupine
Požadovaná úroveň znalostí AJ: vyššie mierne pokročilí (možné predbežné testovanie účastníkov)

Angličtina