Prezentácia a prezentačné zručnosti v angličtine

Prezentovať a rozprávať pred publikom v angličtine
bez stresu, trémy a obáv?

Rozprávanie na verejnosti je pre väčšinu ľudí nočná mora, niekedy dokonca prirovnávaná k strachu
zo smrti. Ak prebieha v cudzom jazyku, riziko stresu je ešte vyššie. Oslobodiť vás môže kvalitný tréning.

PhDr. Janka Sušková

Janka Sušková

Prezentácia a prezentačné zručnosti v angličtine 

Obsah školenia

 •  analýza štruktúry prezentácie a medzinárodné rozdiely v protokole (otázky, potlesk., reakcie)
 • úvod do predmetu – témy, sekvencia informácií, rozšírenie tematických oblastí
 • aktívne počúvanie, zopakovanie, objasnenie
 • zmena smerovania témy, odkazovanie
 • stručné načrtnutie záverov
 • efektívnosť jazyka, signálne prostriedky na upriamenie pozornosti ľudí
 • spájanie a previazanie jednotlivých častí a tém
 • použitie slovného dôrazu, narábanie s rečníckou otázkou
 • štýl komunikácie a nelingistické aspekty – výber a použitie vizuálnych a praktíckých pomôcok, reč tela, mimika
 • interakcia s poslucháčmi
 • prezentácia cez videokonferenciu

Metódy | Prezentácia a prezentačné zručnosti v angličtine:

  • Seminár pozostáva zo vstupného materiálu v písomnej forme a z podrobnej analýzy práce pri vlastnej prezentácii, ktorú vykonáva lektor i sami účastníci. Účastníci seminára budú pracovať s témami a prezentáciami priamo relevantnými k ich osobným potrebám a pracovnej agende.
  • Program smeruje od príkladu k výkonu, jednotlivé časti sú analyzované z hľadiska prezentácie rečníka aj reakcie poslucháčov.

Trvanie:                                   2 dni
Čas                                          9.30 – 16.00
Cena                                       1200,- € / seminár / celá skupina
Počet účastníkov:                   max 10 v skupine
Požadovaná úroveň znalostí AJ: vyššie mierne pokročilí (možné predbežné testovanie účastníkov)

Angličtina