Angličtina pre medzinárodné rokovania a vyjednávanie

Veľkú časť nášho života vyjednávame, aj keď si to neuvedomujeme.
Vyjednávanie v obchodnom svete má svoje špecifické pravidlá.

Ak potrebujete, aby váš tím viedol konštruktívne obchodné jednania a vyjednávania, najlepší spôsob, ako sa vyhnúť sklamaniu
je tréning, ktorý pripraví tím na rôzne situácie.

PhDr. Janka Sušková

Janka Sušková

Angličtina pre medzinárodné rokovania a vyjednávanie 

Obsah školenia

 • Špecifické simulácie a dialógy na praktizovanie prvkov efektívnej a interaktívnej účasti v medzinárodnom rokovaní vrátane logistiky a protokolu
 • Jazykové vzory, slovná zásoba a frazeológia pre jednotlivé časti a body rokovania
 • Stanovenie programu rokovania
 • Formulovanie názorov, vyjadrovanie stanovísk
 • Argumentácia, dôraz, uvádzanie podporných faktov
 • Kladenie objasňujúcich otázok, ich efektívne používanie
 • Predkladanie odporučení, súhlas a nesúhlas, preferovanie názorov, bilancovanie hľadísk
 • Vyjadrenie výhrad, námietok, prezentovanie protinázoru
 • Vyjadrenie podmienok, kompromis, dohoda
 • Sumarizovanie a ukončenie – záver

Metódy | Angličtina pre medzinárodné rokovania a vyjednávanie:

 • Všetky jazykové cvičenia a simulácie kladú dôraz na efektívne dorozumievanie a vyjadrovanie, na dosiahnutie pohotovosti a jasností ústneho prejavu. V rámci seminára sa účastníci oboznámia s odlišnými charakteristickým črtami jazykových a kultúrnych prejavov rôznych národností.
 • Výuka je aktívna a vysoko participatívna. Maximálne množstvo času je venované na precvičovanie, simulácie a hranie rolí. Špecifické mikro úlohy sa využívajú na precvičenie základných prvkov efektívnej účasti na rokovaniach a diskusiách.

Trvanie:                                   2 dni
Čas                                          9.30 – 16.00
Cena                                       1200,- € / seminár / celá skupina
Počet účastníkov:                   max 10 v skupine
Požadovaná úroveň znalostí AJ: vyššie mierne pokročilí (možné predbežné testovanie účastníkov)

Angličtina