Sila pozitívnej myšlienky, vnútornej motivácie a výkon

Vyrovnaná, silná osobnosť, zameraná na cieľ,
ktorá vie čo chce a verí v svoj cieľ.

Takto pripravený člen tímu vie pomôcť sebe, ľuďom v okolí a nakoniec  aj firme.

PhDr. Janka Sušková 

Janka Sušková

Sila pozitívnej myšlienky, vnútornej motivácie a výkon

Základné techniky ovládania mysle, základy uvoľnenia a meditácie – Sila pozitívnej myšlienky, vnútornej motivácie a výkon

Úvod do pozitívneho vnímania seba, iných , do filozofie pozitívneho myslenia a vnútornej harmónie

  • myseľ ako najväčšia  vnútorná sila, najväčšia  motivácia, náš obrovský potenciál,  ale aj naše potenciálne zlyhanie
  • myseľ určuje vnímanie nášho sveta  a podľa toho svet vníma nás – čo je Pravda?
  • cestu, vnímanie a rozhodnutie  si volím vždy sám (učenie, rozprava s vnútorným cvičením mysle – meditácia)
  • spoznanie  podstaty mysle a javov – nepremietaj seba do posudzovania, vnímania a pochopenia iných (učeniea meditácia)
  • nájsť svoje vnútorné JA – ako nájdem sám seba – kde som, kto som, kam smerujem, byť sám sebou
  • pocit šťastia, čo je šťastie a čo je spokojnosť
  • získanie pozitívnej energie, posilnenie kvalít pochopenia seba aj iných – meditácia

Cieľ školenia

Som vyrovnaná, silná osobnosť, zameraná na cieľ, lebo viem  čo  chcem a verím v svoj cieľ – pomôže mne, ľuďom a nakoniec  aj firme.

Metóda

Prezentácia učenia  a voľné rozprávanie – staré východné učenia a filozofie,

Voľná diskusia

Prvé základné techniky ovládania dychu, ovládania reči a mysle

Jednoduché fyzické a mentálne cvičenia

Meditácia

Školenia