Ako predísť vyhoreniu a stresu

Stres a následné vyhorenie sú
znakom dnešnej doby.

Preplnená a unavená myseľ už nechce reagovať, má všetkého dosť, nechce  hovoriť, tvoriť, ani ďalej fungovať
( preplnená pamäť, prehltený processor, nevie viac zobrať). Vtedy treba reset.

PhDr. Janka Sušková 

Janka Sušková

Ako predísť vyhoreniu a stresu – vnútorné riešenia, pochopenia  a nastavenia

Stavy mysle a techniky ich zvládnutia:

 • Myseľ je rozvibrovaná, nevie sa zastaviť,  vypnúť
 • Myšlienky myseľ zahlcujú, sú skvelé, tvorivé, výborné, ale myseľ  občas predbieha reč,  nevie sa  uzemniť a upokojiť  ( budí nás v noci a rozmýšľa, tvorí, plánuje, rieši)
 • Myseľ je preplnená a  unavená – vie tvoriť, ale  už nechce reagovať, má všetkého dosť, nechce  hovoriť , tvoriť, ani ďalej fungovať ( preplnená pamäť, prehltený processor, nevie viac zobrať, treba reset)
 • Problém zvonku vs problém vo vnútri
 • Zvládanie západnej záťaže podľa východnej filozofie
 • Pokoj mysle, reči aj tela (nájsť ho a použiť v správnom momente)
 • Ako zvládnuť a nastaviť očakávania – iných a sám od seba
 • Ego a jeho vplyv na mieru stresu
 • Sebaláska a sebahodnota
 • Ako sa zbaviť negatívnej emócie  – meditácia
 • Posilnenie kvalít pochopenia  seba aj iných

Cieľ

Pokoj mysle, reči aj tela (nájsť ho a použiť v správnom momente)

Metóda

Na fyzickej úrovni –  základné techniky tibetských mníchov Tsa-lung, Lu-Jong
Meditačné techniky na uvoľnenie mysle, dosiahnutie vnútorného pokoja
Psychologické postupy

Lektor: Janka Sušková

Školenia