Mindfullnes – Bdelosť a sila mysle človeka

Život sa nedeje mimo myšlienky.
Život je projekciou našej myšlienky.

Čo si myslíte, je to, čo vidíte. Neplatí vyjadrenie, že „Čo vidíte je to, čo si myslíte“.

PhDr. Janka Sušková 

Janka Sušková

Mindfulness – Bdelosť a sila mysle – koncentrácia na objekt vs. multitasking

  • Viera v zmysel , cieľ a vnútorná motivácia

Ten, kto verí, má veľmi silnú myseľ, pretože všetko, čomu veríte sa stane pravdou. Viera vytvára pravdu. Viera vytvára realitu. A preto, čokoľvek chcete, verte v to. Potom bude možné, aby sa všetko stalo pravdou.

  • Sila mysle a technika jej ovládania

(Naše mysle sú neuveriteľné silné. Majú kapacitu na veľké sústredenie, koncentráciu, uvedomenie si, ostražitosť a pokoj. Ale naše mysle sa obvykle správajú ako opica. Skáču hore-dole, sú vzrušené a nervózne, alebo ospalé a otupené. Dokonca aj keď sa chceme sústrediť, prechádzame úplne nekontrolovane od jednej myšlienky k druhej. Toto môžeme a vieme zmeniť.)

  • Multitasking

Pozitíva a negatíva, mužský a ženský aspekt

  • Sila myšlienky

Život sa nedeje mimo myšlienky. Život je projekciou našej myšlienky. Čo si myslíte, je to, čo vidíte. Nie je to „Čo vidíte je to, čo si myslíte“. Čokoľvek si myslíte, to si vytvoríte. „Myslíte“ a „máte“ je to isté.Myšlienka je prvá a život je druhý. Myšlienka vytvorí realitu. To je sila myšlienky

Metóda

Koncentračné techniky
Meditácie Mindfulnes
Lektor: Janka Sušková

Školenia

MajtríMindfullnessTu a Teraz