Inšpirujúci pobyt v Centre Shambala

Jednota duše, mysle a tela
Rehabilitačný a meditačný víkend
Súlad mentálneho, duševného aj fyzického zdravia

Choroba je cesta a problém je náš učiteľ

PhDr. Janka Sušková

Relax a meditácie v centre Shambala

Inšpirujúci rehabilitačný víkend v lone nádhernej slovenskej prírody.

Ste unavení? Vyhorení? Cítite vnútorný chaos? Stratenosť? Pocit, že neviete kam smerujete, čo chcete a pocit, že zlyhávate? K tomu navyše vám telo nič nedaruje? Bolia kríže, krčná chrbtica a občas vás sekne? Alebo nechutne ťahá pod lopatkou? Zlyháva chrbtica? Koleno? Rameno?

Pripravili sme pre vás relaxačno-meditačný víkend

Miesto konania: v lone nádhernej slovenskej prírody Slovenského krasu, Centrum Shambala, Lúčky

Program: Relax a meditácie v centre Shambala

Štvrtok – príchod do 16.00

Ubytovanie, privítanie, zoznámenie

17.00 – 17.45     Rozhýbanie tela  chôdzou – oboznámenie sa s rehab walkingom – po  ceste v aute)

18.00 – 19.30     Práca a sila mysle, očisty, meditácia

19.30 – 20.30     Večera , voľno

Piatok

8.00 – 8.45         Lu jong – tajné cvičenia tibetských mníchov,  ranná meditácia

8.45                    Raňajky

10.00 – 15.00     Rehab walking, meditácia a obed  v prírode  – podľa počasia (Jazero víl)

15.00 – 16.00     Voľný program, oddych

16.00 – 17.00     Prednáška – po čom telo túži ( ako vyzerá a funguje telo na fyzickej úrovni  a jeho prepojenosť  s“ mysľou“)

17.30 – 19.30     Prechádzka  – Husitský kostol – večerná meditácia

20.00                  Večera, opekačka, grilovačka

Sobota

8.00 – 8.45         Lu jong – Joga – ranná meditácia

8.45                     Raňajky

10.00 – 13.00      Rehab walking a meditácie v prírode  – podľa počasia – alebo krása učenia vnútornej sily a sily mysle spolu s praxou  v meditačnej miestnosti

13.00 – 14.00     Obed

14.00 – 16.00     Voľný program

16.00 -17.30      Prednáška s  cvičením – integrácia správnych pohybových stereotypov v bežných denných činnostiach

18.00 – 19.00    Večerná meditácia a duchovné učenie

19.30                 Večera, spoločná zábava, diskusie

Nedeľa

8.00 – 8.45         Lu jong – Joga – ranná meditácia

8.45                    Raňajky

10.00 – 13.00     Rehab walking (+ cvičenie krátke) a meditácia  v prírode  – podľa počasia – alebo učenie a prax v meditačnej miestnosti

13.00 – 14.00     Obed

14.00 – 15.00     Pozitívne naladenie – cvičenie

15.30                  Rozlúčka, cesta domov

Lektori

PhDr. Janka Sušková – meditačné a poradenské centrum Klub Maitrí, o.z.

Janka Sušková – viac ako 15 rokov vo vysokej manažérskej pozícii vo finančnom sektore, počas toho dobrovoľný záchranár, následne riaditeľka Červeného kríža v Bratislave a tiež  zakladateľka a predseda správnej rady občianskeho združenia Klub Maitrí – poradenské a meditačné centrum.

Pri záťaži vrcholového manažéra si našla svoj ventil, nabíjanie energiou a harmóniu v opačnom svete – v tichu a starej múdrosti budhistickej filozofie, v hľadaní vnútorného šťastia, pokoja, sily mysle, v meditáciach a duchovných cvičeniach cez opakované pobyty a učenia priamo u tibetských lámov vrátane Dalajlámu. A aby nechýbal pohyb či adrenalín, okrem zachraňovania duše sa stala dobrovoľnou záchranárkou Červeného kríža, kde zachraňovala telá.

Nakoniec jej vlastné hobby učarovali natoľko, že odišla z vysokej manažérskej pozície robiť riaditeľku Červeného kríža v Bratislave a napokon sa naplno začala venovať aj meditačným technikám, rozvíjaniu vnútorného potenciálu a sily človeka – či už v samoliečení alebo nachádzaní vnútornej rovnováhy, šťastia čí v ovládaní sile mysle.

„Rozvinula som, čo ma napĺňalo, čo pomáhalo ľuďom a založila občianskej združenie Klub Maitrí , kde s plným pochopením a porozumením ich sveta, vediem ľudí – jednotlivcov a tiež firmy k nájdeniu vnútornej sily, rovnováhy, pozitívneho myslenia, harmónie duše, mysle aj tela.“

Podujatia, ktoré organizujem v spolupráci s tibetskými lámami a lekármi, navštevujú ľudia z celého sveta.

Mgr. Andrea Chrenková – Pracovisko liečebnej rehabilitácie, FYZIO.TERAPIA s.r.o  Trenčín

Mgr. Andrea Chrenková – konateľka spoločnosti a diplomovaná fyzioterapeutka s 30 ročnou praxou.

Pred ôsmimi rokmi som sama skončila ako pacientka na vozíku. Moje pôsobenie v rehabilitácii sa od tohto momentu začalo vyvíjať iným smerom ako klasická rehabilitácia, ktorá dnes ponúka nezmyselné kombinácie liečebných postupov. Tieto liečebné postupy uchovávajú ľudí iba v procese liečenia a nie uzdravenia. Väčšina ľudí v najhoršom prípade končí invalidná, s nemožnosťou vykonávať svoju prácu a sloboda pohybu zanikne aj v bežnom živote. Ak nie je človek slobodný v pohybe, tak nemôže byť v poriadku ani po psychickej stránke a upadá do ťažkých depresií.

Bolesť, ktorú ľudia prežívajú na tele a na duši som si sama dokonale prežila. Nikto mi nevedel pomôcť. Sama som začala vytvárať proces, ktorý viedol môj život z prežívania na invalidnom vozíku k plnohodnotnému životu na vlastných nohách  s úžasným bonusom skvelého vedomia mojej mysle.

Dnes všetkých našich klientov vedieme cestou uvedomenia si svojho tela a aj svojej hodnoty ako takej. Pracujeme na ambulancii liečebnej rehabilitácii v Trenčíne. Naše pracovisko navštevujú ľudia z celého Slovenska, Čiech, Rakúska ,Anglicka, Kanady, Švajčiarska, Škótska a Nórska v procese liečebných pobytov.

Podujatia